Lekcja wychowania obywatelskiego młodzieży II LO przy ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

27 lutego 2018 r młodzież II Liceum Ogólnokształcącego klas o profilu humanistycznym brała udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem. Rzecznik Praw Obywatelskich przyjechał do Radzynia Podlaskiego  w ramach cyklu otwartych spotkań mających na celu uświadamianie obywatelom roli instytucji kontrolnych w codziennym życiu. Na wstępie poinformował na czym polega rola Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z jakimi problemami można się do niego zwrócić. Podkreślił, że wszelkie skargi, które wpływają do RPO są poddawane wnikliwej analizie pod kątem możliwości udzielenia pomocy potrzebującym. Zapewnił, że nieprawidłowości zgłaszane przez mieszkańców są wnikliwie analizowane przez biuro Rzecznika Praw Obywatelskich a  wnioski trafiają do odpowiednich instytucji z wezwaniem do usunięcia lub zmiany wadliwych decyzji .