Kurs szkoleniowy w Lübeck

ImageW ramach kształcenia i doskonalenia  kwalifikacji  zawodowych  dla  nauczycieli  języka niemieckiego w dniach 24-30.11.2013r. uczestniczyłam w seminarium szkoleniowym w mieście Lübeck w Niemczech (Bundesland Schleswig-Holstein). Tematem szkolenia było „Aktuelle Landeskunde intensiv  für Deutschlehrkräfte aus Nordeuropa und Polen”. Seminarium  organizowane było przez „Deutsche Auslandsgesellschaft“ – organizację zajmującą się kształceniem nauczycieli języka niemieckiego w 12 krajach Europy. „Deutsche Auslandsgesellschaft” współpracuje z Instytutem Goethego, Związkiem Nauczycieli Języka Niemieckiego, urzędami i instytutami zajmującymi się kształceniem nauczycieli z polecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Niemczech.
Kurs szkoleniowy był formą stypendium, finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Niemczech i Związek Nauczycieli Języka Niemieckiego.
Program kursu obejmował 36 godzin zajęć dydaktycznych na temat: język niemiecki, niemiecka literatura, zagadnienia metodyczne i środki dydaktyczne, historia współczesna,  historia Niemiec przed zjednoczeniem na podstawie filmu, stosunki polsko-niemieckie na podstawie powieści autobiograficznej, informacje na temat aktualnych tendencji rozwojowych w literaturze, filmie niemieckim, wycieczki kulturoznawcze.

Wśród uczestników kursu byli nauczyciele z Norwegii, Szwecji i Polski. Warsztaty językowe odbywały się w małych grupach, prowadzone były przez nauczycieli – Niemców pracujących w szkołach. Tematyka warsztatów dotyczyła systemu oświaty, zagadnień metodycznych, dydaktycznych i sposobów efektownego nauczania. Wykłady prowadzone były przez dr Olivera Möberta (Hamburg), dr Ditte Clemens (Lübeck), dr Jürgena Haese (Lübeck), Marita Gareis (Uniwersytet Uppsala w Szwecji).
Kurs był bardzo ciekawy, interesujący nie tylko ze względu na doskonalenie umiejętności językowych i poszerzenie wiadomości krajoznawczych, ale również ze względu na cenne wskazówki metodyczno-dydaktyczne niezbędne w codziennej pracy. Kurs umożliwił wymianę doświadczeń wśród nauczycieli pochodzących z różnych stron Polski, Norwegii i Szwecji.
Zachęcam do uczestnictwa w kursach organizowanych przez „Deutsche Auslandsgesellschaft”, jako formie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

mt_gallery:Kurs szkoleniowy w Lubeck 

Więcej kliknij tutaj