Konkurs Technik Absolwent 2013

ImageKlaudia Trościańczyk – absolwentka Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w zawodzie technik ekonomistazostała wyróżniona w Wojewódzkim Konkursie”TECHNIK ABSOLWENT 2013”
21 lutego 2014 r. w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – Oddział w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego i Ogólnopolskiego Konkursu ,,Technik Absolwent 2013” dla absolwentów średnich szkół technicznych. Konkurs organizowany jest corocznie od roku szkolnego 2003/2004. Wśród kryteriów branych pod uwagę przez Komisję Konkursową przy wyborze najlepszych absolwentów były m.in.: wyniki nauki w szkole, wyniki egzaminów zewnętrznych, a także udział w konkursach i olimpiadach. W roku szkolnym 2012/2013 nagrodzonych przez przedstawicieli Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników zostało tylko 7 absolwentów ze szkół zawodowych województwa lubelskiego w tym Klaudia Trościańczyk.

 Konkurs Technik Absolwent 2013Konkurs Technik Absolwent 2013

Więcej kliknij tutaj