Konkurs na logo ZSP

ImageZaprojektuj logo Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Logo powinno posiadać elementy nawiązujące do szkoły.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 15.04.2016.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Prace należy dostarczyć do dnia 14.04.2016 do Pana Tomasza Sikory kontakt: zspsikora@gmail.com

Logo powinna spełniać wymagania:
• Zawierać nazwę szkoły oraz sylwetkę patrona,
• Zostać wykonane w jednych z wymienionych programów: GIMP, Photoshop, Inkscape, Corel, Illustrator.
• Preferowany wybór programu do grafiki wektorowej Corel, Inkscape,
• Rozdzielczość obrazu w przypadku programów GIMP, Photoshop min. 10000px,
• Logo zapisane w formacje umożliwiającym edycje (format programu w którym było tworzone).
• Zabronione jest wykorzystywanie materiałów objętych prawami autorskimi oraz licencją zabraniającą dalsze rozpowszechnianie i modyfikacje. Więcej kliknij tutaj