Konferencja naukowa Klasy Akademickiej SGH

Image15 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja naukowa Młody człowiek w świecie finansów zorganizowana we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w Lublinie.
Konferencję uświetnili zaproszeni goście, a wśród nich wicestarosta powiatu radzyńskiego pan Jan Gil, Dyrektor Banku PKO BP S.A. o/Radzyń Podlaski pan Antoni Kwaśny, dyrektorzy szkół wraz z uczniami: pani Ewa Grodzka – I LO w Radzyniu Podlaskim, pani Urszula Wołodko – ZSS w Komarówce Podlaskiej, pani Beata Żurawska – Polkowska – ZSR w Woli Osowińskiej.
Konferencja ta jest wynikiem współpracy jaką ZSP w Radzyniu Podlaskim nawiązał z SGH w Warszawie w ramach programu „Klasa Akademicka” w efekcie czego powstały w ZSP dwie klasy patronackie SGH – klasa pierwsza i trzecia technikum ekonomicznego.

Konferencja naukowa Klasy Akademickiej SGH 

Dotychczas w ramach współpracy ZSP i SGH:
– odbyły się zajęcia dydaktyczne w ZSP na temat Biznes w epoce turbulencji z częścią warsztatową przeprowadzone przez wykładowcę akademickiego,
– korzystamy z platformy e-learningowej uczestnicząc w cyklu zajęć edukacyjnych,
– korzystamy z zasobów biblioteki uniwersyteckiej,
– uczniowie klas patronackich uczestniczyli w Dniu Otwartym SGH w Warszawie, gdzie odbyły się spotkania z przedstawicielami kół naukowych i samorządu studenckiego oraz wysłuchano wykładu Zwycięskie strategie przedsiębiorstw.
Na Dniu Otwartym miało miejsce przekazanie tablicy patronackiej SGH, którą na konferencji uroczyście odsłoniły Dyrektor ZSP pani dr Grażyna Dzida oraz przedstawicielka SGH pani mgr Dagmara Miąsek.
Konferencję poprowadzili uczniowie klasy akademickiej Diana Kędracka i Radosław Kratiuk.
W czasie konferencji wygłoszono prelekcje:
– Żeby chciało się chcieć – o motywacji wewnętrznej – mgr Dagmara Miąsek, SGH
– Usługi bankowe – Anita Sidelnik i Klaudia Kondraszuk , uczennice ZSP
– Bezpieczeństwo transakcji w cyberprzestrzeni – mgr Ewa Waszkiewicz, NBP O/Okr. Lublin
– Kredyty studenckie – Marcelina Hreńczuk i Bartłomiej Goławski, uczniowie ZSP.
Dodatkowym istotnym elementem odbytej konferencji były stoiska informacyjne przygotowane przez Narodowy Bank Polski oraz lokalne oddziały następujących banków: Bank Spółdzielczy, PKO BP S.A., PeKao SA, BGŻ BNP Paribas S.A.
Banki zaprezentowały ofertę skierowaną do młodzieży szkolnej. W spotkaniach tych uczestniczyli uczniowie klas maturalnych pod opieką nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, którzy wcześniej wprowadzili młodzież w zagadnienia z zakresu finansów. Z rozmów z pracownikami banków oraz z informacji zawartych w rozdawanych materiałach młodzież dowiedziała się o możliwościach zakładania rachunków bankowych, dokonywania płatności, zaciągania kredytów (także studenckich), łatwości posługiwania się pieniądzem plastikowym oraz wielu innych ciekawostek potrzebnych we współczesnym życiu.
Swoją ofertę pomocy i współpracy dla młodzieży zaprezentowało również Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim.
Konferencję przygotowali uczniowie klas patronackich technikum ekonomicznego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, a oprawę kulinarną zapewnili uczniowie klas gastronomicznych oraz ich nauczyciele.
Przygotowanie i wygłoszenie prelekcji było dla uczniów nieocenionym doświadczeniem, a pozytywny odbiór słuchaczy powodem dużej satysfakcji. Uczestnicy zyskali praktyczne wskazówki, które pozwolą im bezpiecznie poruszać się w świecie finansów.

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej kliknij tutaj