Konferencja „HANDEL LUDŹMI – Nie jestem na sprzedaż!”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, jest największą placówką oświatową działająca na terenie powiatu radzyńskiego, gdyż liczba uczniów sięga prawie 1200 osób.

Duża grupa młodzieży kończącej naukę w roku bieżącym, ma plany związane z poszukiwaniem pracy za granicą. Część osób, zamierza okres wakacyjny spędzić również poza granicami kraju. Dostrzegając zagrożenia z jakimi mogą zetknąć się młodzi ludzie wchodzący w dorosłe życie, w tym z różnymi formami przestępczości, a w szczególności związane z szeroko pojętym handlem ludźmi, nasz Zespół Szkół postanowił zorganizować konferencję, zadaniem której będzie przybliżenie tej problematyki.

Program : HANDEL LUDŹMI – Nie jestem na sprzedaż