KONFERENCJA „HANDEL LUDŹMI – MIT CZY RZECZYWISTOŚĆ”

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych aktywnie włączyło się w zorganizowanie konferencji na temat handlu ludźmi. We współpracy z panią Dyrektor Grażyną Dzidą 21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja „Handel Ludźmi – mit czy rzeczywistość”. Celem konferencji było uświadomienie młodym ludziom, kończącym naukę w szkole średniej, zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi, w celach turystycznych bądź zarobkowych. Konferencję otworzyła pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II dr Grażyna Dzida. Młodzi ludzie często zbyt ufnie podchodzą do nadarzających się okazji znalezienia atrakcyjnej pracy poza granicami Polski. Wizja możliwości zarobienia dużych pieniędzy, częstokroć przesłania racjonalne myślenie oraz usypia czujność. Wprowadzenia w tematykę handlu ludźmi dokonał Sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Marek Manowiec  Zaproszeni prelegenci starali się uzmysłowić młodym ludziom, że w związku z wyjazdami mogą stać się ofiarami wielu przestępstw, w tym  w szczególności handlu ludźmi.  W toku konferencji przytoczone zostały fakty, potwierdzające tezę, że proceder handlu ludźmi naprawdę istnieje i przestępstwo to może dotknąć każdego z nas. W toku wystąpień prelegentów zwracano uwagę na to, co należy mieć na uwadze, by nie stać się potencjalną ofiarą sygnalizując, że należy przede wszystkim przestrzegać zasad bezpiecznego wyjazdu. O tym, jak unikać potencjalnych zagrożeń oraz o roli Policji w zwalczaniu procederu handlu ludźmi, mówił podkomisarz Marek Rejniak z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz aspirant sztabowy Waldemar Dziedzic z Wydziału Prewencji tejże Komendy. W kolejnym wystąpieniu zaprezentowano rolę Straży Granicznej w walce z handlem ludźmi. To właśnie funkcjonariusze tej służby często są pierwszymi osobami, do których zgłaszają się ofiary, jak też identyfikują je spośród osób przekraczających granicę. O różnych aspektach pracy Straży Granicznej w kontekście zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, relacjonował starszy chorąży Paweł Wronka, zastępca oddziałowego koordynatora ds. zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Informacj o ujawnianiu przestępstw popełnianych na osobach z Polski, które znalazły się za granicami oraz formach pomocy ofiarom handlu ludźmi, mówił w swoim wystąpieniu inspektor Adam Pęśko, Radca w Wydziale Handlu Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie. Uzupełnieniem wystąpień była prelekcja pani Joanny Garnier, wiceprezes Fundacji przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La Strada.
W sposób bardzo rzeczowy i przystępny, pani Joanna Garnier przedstawiła uczniom zasady postępowania w razie kryzysowej sytuacji, gdyby stali się ofiarą handlu ludźmi. Młodzi ludzie otrzymali cenne wskazówki, jak przygotować się do wyjazdu za granicę, by wrócić z wojaży z dobrymi wspomnieniami. Na uwagę zasługuje fakt, że prelegenci przedstawili proceder handlu ludźmi
w różnych aspektach i bardzo szerokim zakresie. Należy wyrazić nadzieję, że niniejsza konferencja była wstępem do dalszych warsztatów,  związanych z bezpieczeństwem młodych ludzi udających się za granicę. Uczniowie otrzymali cenne informacje, jak bezpiecznie korzystać z zagranicznych wyjazdów, w szczególności  w celu podjęcia pracy, a w sytuacji zaistnienia problemów, dokąd się zgłosić celem uzyskania pomocy.