Kolejny sukces uczniów ZSP

Image29 marca 2010r. 6 uczniów (dwa zespoły)  Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Pawła II uczestniczyło w III Ogólnopolskim Konkursie Castrol Professional Academy.  Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 65 pytań jednokrotnego wyboru, za każde pytanie można było uzyskać od 0 do 3 punktów, oraz na rozwiązaniu dwóch zadań opisowych, za które można uzyskać w sumie maksymalnie po 37 punktów. Suma punktów do zdobycia 168.

 

10 miejsce w Polce z wynikiem 138 punktówzdobyła drużyna w sładzie: Bartłomiej Borawski klasa 2Lc, Koczkodaj Piotr klasa 4Ts.Ostapowicz Łukasz klasa 4Ts (Opiekun – mgr inż. Mariusz Antol). na 20 miejscu z dorobkiem 129 punktów uplasowali się: Piot Paszkowski klasa 3Ts, Zawadzki Stanisław 3Ts, Cezary Sokołowski 3Ts (Opiekun – inż. Wojciech Mackiewicz).

Pytania zawarte w Teście ułożone były przez komisję konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora Castrol oraz Współorganizatorów: Serwis Motoryzacyjny, Polską Izbę Motoryzacji, Politechnikę Poznańską, TopGear, Firmę Ford. Pytania obejmowały treści zawarte w programie nauczania mechanika pojazdów samochodowych oraz materiał uzupełniający, publikowany w ogólnodostępnej literaturze fachowej.

Więcej kliknij tutaj