KOLEJNA AKCJA KRWIODAWSTWA W ZSP

„Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada lecz przez to kim jest, nie przez to co ma lecz przez to czym dzieli się z innymi”- Jan Paweł II

Po raz kolejny w dniu 8.10.2018 r. gościliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Uczniowie wraz z nauczycielami stawili się na akcję wyjątkowo licznie, do oddania krwi zakwalifikowało się 33 uczniów. Oddali aż ponad 14 litrów tego cennego leku.

Krwiodawstwo, czyli chęć niesienia pomocy innym, w naszej szkole funkcjonuje już kolejny rok i jest siłą napędową do dalszego działania naszej młodzieży i absolwentów. Honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży jest przesłanką wychowania mającego na celu spowodowanie zamierzonych zmian w osobowości człowieka. Zmiany te powinny się wiązać z poznawaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na kształtowanie właściwego stosunku człowieka do świata i ludzi, przekonań, jego postaw, wartości i celu życia.

Dzięki Dyrekcji szkoły oraz Gronu Pedagogicznemu w dobie reformy oświatowo-wychowawczej nie zabraknie w naszej szkole działań, które będą promować właśnie takie wartości, jak altruizm, bezinteresowność, dobroć i miłość drugiego człowieka.

Akcję zorganizowała Pani Justyna Mitura – pedagog szkolny wraz ze Szkolnym Kołem PCK.