Klasa akademicka SGH w ZSP

ImageZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w ramach programu „Klasa Akademicka” nawiązał współpracę ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie
13 kwietnia br. podpisano umowę o rozpoczęciu współpracy. W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych umowę podpisała pani dyrektor Grażyna Dzida. Oficjalne przekazanie umowy miało miejsce w trakcie uroczystości obchodów 110-lecia SGH, a reprezentująca naszą szkołę Pani Anna Gryta została zaproszona na uroczyste posiedzenie Senatu SGH.
W procesie naboru wniosków o objęcie patronatem wpłynęło ponad 100 aplikacji, z czego akredytację Senatu Szkoły Głównej Handlowej uzyskało 45 szkół, w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. W efekcie w naszej szkole powstały dwie klasy patronackie SGH: klasa druga technikum w zawodzie technik ekonomista i klasa pierwsza, która zostanie utworzona we wrześniu 2016r.

Klasa akademicka SGH w ZSP  

Koordynatorem projektu w szkole jest Pani wicedyrektor Barbara Zaniewicz,  opiekunami klas patronackich Pani Anna Gryta i Pan Artur Dołbeń.
Celem programu „Klasa akademicka SGH” jest rozwinięcie współpracy Uczelni z wyróżniającymi się szkołami w Polsce. Udział w programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia dokonanie wyboru ścieżki zawodowej.
W ramach programu organizowane są dla uczniów dedykowane zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz współpracowników SGH. Zajęcia odbywają się na terenie kampusu uczelni oraz w siedzibie szkoły. Program stwarza także możliwość rozwijania współpracy w zakresie tutoringu dla najlepszych uczniów, korzystania z biblioteki SGH, czy też współpracy ze studenckimi kołami naukowymi.

Już w maju w naszej szkole odbędą się pierwsze wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich dla uczniów technikum ekonomicznego.

mt_gallery:Klasa akademicka SGH w ZSP  

Więcej kliknij tutaj