Kinga Sposób wśród najlepszych uczniów w Polsce w XIII Olimpiadzie Przedsiębiorczości

W dniu 1 marca 2018 r. odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Przedsiębiorczości pod hasłem „SUKCES W BIZNESIE – LUDZIE, WIZERUNEK, STRATEGIA” w pięciu uczelniach ekonomicznych: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Zmagania olimpijskie przebiegały w trzech etapach. Eliminacje szkolne odbyły się 7 grudnia 2017 r. Uczestnicy rozwiązywali w ciągu 60 minut test wiedzy, zawierający 50 pytań o różnicowanym stopniu trudności i wadze punktów. Do kolejnego etapu zakwalifikowano łącznie z pięciu okręgów około 1250 osób.

Eliminacje okręgowe odbyły się 1 marca 2018 r. równocześnie we wszystkich okręgach, w siedzibach uczelni – współorganizatorów Olimpiady. Olimpiada na poziomie okręgowym składała się z dwóch etapów, które odbyły się tego samego dnia.

Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy o stopniu trudności wyższym niż w eliminacjach szkolnych. Do drugiego etapu zakwalifikowało się w każdym okręgu po 50 zawodników, w tym Kinga, którzy zdobyli na tym teście najwięcej punktów. Polegał on na zespołowym rozwiązaniu studiów przypadku, tj. zadań diagnostycznych i projektowych, oraz publicznej prezentacji wyników pracy nad wybranym zadaniem.

Przed drugim etapem eliminacji okręgowych zawodnicy utworzyli zespoły liczące po pięć osób. Liderem każdego zespołu, który dobierał do swojej drużyny cztery osoby, był jeden z dziesięciu zawodników, którzy osiągnęli w teście najwyższe wyniki, w tym gronie znalazła się Kinga. Zwycięzcami eliminacji okręgowych Olimpiady zostało po 10 zawodników z każdego okręgu, którzy zdobyli największą liczbę punktów łącznie z testu i prac zespołowych.

Eliminacje centralne zostaną przeprowadzone 5 kwietnia 2018 r. w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Laureaci i finaliści uzyskają specjalne uprawienia w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na studia we wszystkich publicznych uczelniach ekonomicznych współorganizujących Olimpiadę.

Kindze życzymy powodzenia.