Jan Paweł II Świadek Ukrzyżowanego – to temat wielkopostnego spotkania

     W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, które odbyło się 16 marca 2018 roku w ramach przygotowań do XXXI Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół.

     Piąte z tego cyklu spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Grażyna Dzida. W ciepłych słowach powitania zwróciła się do Prelegenta, którym był ks. Piotr Zasuwik.

     Prelegent ukazał Jana Pawła II jako świadka wiary okazującego miłosierdzie, pomoc ludziom potrzebującym, poszanowanie godności każdego człowieka, szacunek dla innych ludzi – tym na co dzień żył nasz Patron. Takimi postawami dawał świadectwo o Chrystusie, które doprowadziły Go do świętości. Prelegent wskazał również te wydarzenia w życiu Jana Pawła II, które w sposób szczególny utożsamiały Go z cierpiącym na Krzyżu Chrystusem. Zamach 13 maja 1981 roku, czy też ostatnie lata Jego życia, które były naznaczone chorobą i szczególnym cierpieniem.

     Ks. Piotr Zasuwik nawiązał dialog ze zgromadzoną młodzieżą, która bardzo chętnie odpowiadała na pytania. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą z wysłuchanej prelekcji otrzymali nagrody książkowe.

      Spotkanie zakończyła Pani Dyrektor Grażyna Dzida dziękując dzisiejszemu Prelegentowi za ukazanie trudnego dla każdego z nas problemu cierpienia, które było nieodłącznym elementem życia naszego Patrona Jana Pawła II.