III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

ImageChemiczne horyzonty
Wrocław, 12-15.09.2013
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, kontynuując inicjatywę podjętą w 2011 roku przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, był organizatorem w dniach 12-15.09.2013 III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików. Wśród 12 reprezentantów okręgu lubelskiego znalazły się Patrycja Junikiewicz i Wioleta Dajek, uczennice III klasy II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Opiekę nad grupą lubelską sprawowała dr Grażyna Dzida (wicedyrektor, nauczyciel chemii w ZSP) oraz mgr Piotr Jakubiec (nauczyciel chemii w LO, Janów Lubelski).
Celem spotkania było  propagowanie chemii jako dyscypliny naukowej, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz integrowanie środowiska edukacyjnego.
W trakcie obrad odbyły się wystąpienia uczniów zarówno w formie komunikatów ustnych jak i plakatów, wykłady plenarne pracowników naukowych z różnych uczelni oraz  pokazy ciekawych doświadczeń. Uczennice z ZSP zaprezentowały poster „Kwazikryształy – nowy stan materii” przygotowany pod kierunkiem dr Grażyny Dzidy.

Streszczenia wystąpień uczestników przedstawiające najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego znaczenia, zagadnienia z historii chemii oraz prezentację wyników badań prowadzonych przez uczniów, zostały zamieszczone w  dwóch publikacjach Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego „CHEMICZNE HORYZONTY” oraz  „STRESZCZENIA”.
Uczestnicy III Forum Młodych Chemików w trakcie trwania konferencji mieli możliwość wzięcia udziału w Europejskim Konkursie EChemTest, jak też w imprezach kulturalnych towarzyszących temu wydarzeniu.
Udział w Forum Młodych Chemików umożliwił uczniom prezentację własnych projektów, poznanie najnowszych osiągnięć chemii i nauk pokrewnych, zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów badawczych i udział w eksperymentach. Była to też okazja do spotkania innych pasjonatów chemii i zapoznania się z ofertą studiów, prowadzonych przez uczelnie uczestniczące w Forum.

mt_gallery:III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików 

Więcej kliknij tutaj