II Konferencja Ekonomiczna Młody człowiek w świecie finansów

5 grudnia br.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się II Konferencja Ekonomiczna Młody człowiek w świecie finansów zorganizowana we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Narodowym Bankiem Polskim Oddział Okręgowy w Lublinie.

Konferencję uświetnili zaproszeni goście, a wśród nich wicestarosta powiatu radzyńskiego pan Jan Gil, Dyrektor Banku PKO BP S.A. o/Radzyń Podlaski pan Antoni Kwaśny,  Kierownik oddziału  Banku PeKaO S.A. w Radzyniu Podlaskim pani Dorota Domańska oraz  dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu radzyńskiego: pani Bożena Kuzawińska – dyrektor ZSS w Komarówce Podlaskiej, pani Marzena Sawicka – wicedyrektor Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim wraz z klasa trzecią, pani Jolanta Chwedoruk – nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim oraz członkowie kadry kierowniczej z Panią dyrektor dr Grażyną Dzidą na czele.

Druga już konferencja jest wynikiem współpracy, jaką ZSP w Radzyniu Podlaskim nawiązał z SGH w Warszawie, w ramach programu „Klasa Akademicka”, w efekcie czego powstały w ZSP dwie klasy patronackie SGH.

Konferencję zainaugurowała Pani dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida, a poprowadzili uczniowie klasy trzeciej Olga Kochnio i Michał Sznura.

W czasie konferencji wygłoszono prelekcje:

  • NBP jako strażnik wartości pieniądza – dr Ilona Skibińska – Fabrowska, Dyrektor NBP Oddziału Okręgowego w Lublinie
  • Bezgotówkowe formy płatności – uczennice ZSP, Kinga Sposób i Kornelia Mańko
  • Czy moje pieniądze są bezpieczne? Zagrożenia transakcji w cyberprzestrzeni – Konrad Kańkowski, Naczelnik  Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  • Czas to też pieniądz. Zarządzanie sobą w czasie – dr Katarzyna Mikołajczyk, SGH w Warszawie.

W czasie konferencji dyrektor NBP, pani Ilona Fabrowska – Skibińska wręczyła nagrody uczniom, którzy w ostatnim czasie awansowali do kolejnych etapów konkursów i olimpiad. Wśród  wyróżnionych uczniów znaleźli się: Kinga Sposób, Marcelina Hreńczuk, Anita Sidelnik, Michał Sznura, Kornelia Mańko, Ewelina Grzejdak, Daria Stanisławska, Julia Lotek, Natalia Arasim i Olga Kochnio.

Pani dyrektor dr Grażyna Dzida podsumowała konferencję i wręczyła podziękowania prelegentom i prowadzącym.

Dodatkowym istotnym elementem odbytej konferencji były stoiska informacyjne przygotowane przez Narodowy Bank Polski oraz lokalne oddziały banków: Bank Spółdzielczy, PKO BP S.A., PeKao SA, które zaprezentowały ofertę skierowaną do młodzieży szkolnej. W spotkaniach tych uczestniczyli uczniowie klas maturalnych, którzy w przededniu konferencji  wzięli udział w spotkaniach z pracownikami Banku Spółdzielczego i zostali zapoznani z zagadnieniami  dotyczącymi kont bankowych, lokat i kredytów.

Swoją ofertę pomocy i współpracy dla młodzieży zaprezentowało również Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim.

Konferencję przygotowali uczniowie technikum ekonomicznego pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, a oprawę kulinarną zapewnili uczniowie klas gastronomicznych oraz ich nauczyciele.

Przygotowanie konferencji było dla uczniów klas akademickich nieocenionym doświadczeniem, a pozytywny odbiór słuchaczy powodem dużej satysfakcji. Uczestnicy zyskali praktyczne wskazówki, które pozwolą im bezpieczniej poruszać się w świecie finansów.