II Finał Konkursu Matematycznego „ARCHIMEDES”

Image3 marca 2011 roku Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie po raz drugi zgromadziła „kwiat” polskiej matematyki. Honorowy patronat nad konkursem objął JM  Rektor – Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk. Konkurs miał za na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów szkół średnich, jak również zachęcenie ich do studiowania na WAT.

Do konkursu realizowanego w ramach projektu „Archimedes” przystąpiło ponad 100 osób  z 66 szkół reprezentujących 11 województw. Naszą szkołę reprezentowały Anna Nowacka z klasy 3 tfi i Katarzyna Parafian z klasy 3 lc. 

Uczniowie rozwiązywali pytania przygotowane przez Komisję Konkursową pod przewodnictwem prof. dr hab. n. mat. Jerzy Gawineckiego. Stopień trudności zadań był bardzo wysoki a w szczególności część pierwsza czyli pytania otwarte. W czasie, gdy uczniowie zmagali się z trudnymi zadaniami konkursowymi, ich nauczyciele uczestniczyli w prezentacji na temat historii i teraźniejszości uczelni oraz zwiedzali bazę dydaktyczno – naukową.
Komisja konkursowa szybko uwinęła się ze sprawdzeniem prac. Nastąpił długo oczekiwany moment, ogłoszenia wyników. Napięcie rosło z każdą i chwilą. Kiedy ogłoszono wyniki najbardziej cieszył się Tomasz Soszka  uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Sokołowie Podlaskim, który zajął I miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni cennymi nagrodami, a laureaci oprócz nagród zdobyli stypendia naukowe.

Anna Nowacka i Katarzyna Parafian - II Konkurs Matematyczny "ARCHIMEDES"Anna Nowacka i Katarzyna Parafian - II Konkurs Matematyczny "ARCHIMEDES"Anna Nowacka i Katarzyna Parafian - II Konkurs Matematyczny "ARCHIMEDES"Anna Nowacka i Katarzyna Parafian - II Konkurs Matematyczny "ARCHIMEDES"Anna Nowacka i Katarzyna Parafian - II Konkurs Matematyczny "ARCHIMEDES"

Więcej kliknij tutaj