Dzień Ziemi w ZSP

Światowy Dzień Ziemi, zwany także Międzynarodowym  Dniem Matki Ziemi, jest obchodzony na świecie od 1970 roku. Do Polski święto to trafiło w 1990 roku, a do ZSP – kilka lat temu. Jest to okazja do zwrócenia uwagi na problemy środowiskowe oraz promowania zachowań ekologicznych, których zadaniem jest minimalizowanie antropopresji, czyli redukowania działań człowieka mających wpływ na środowisko przyrodnicze.

W naszej szkole zostało podjętych wiele działań, a jednym z nich był udział w wydarzeniu organizowanym przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Tegoroczna edycja obchodów Dnia Ziemi odbyła się pod hasłem „Ziemia na krawędzi”. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II, po raz pierwszy wzięli udział w warsztatach i wykładach popularnonaukowych z udziałem nauczycieli akademickich i ekspertów zewnętrznych,  oraz studentów zrzeszonych w różnych kołach  naukowych.  Uczennice drugiej klasy Technikum ekonomicznego i trzeciej klasy Technikum logistycznego uzyskały nowe umiejętności dotyczące analizy przestrzennej i tworzenia map w programie Qgis, natomiast uczniowie drugiej klasy Technikum informatycznego, doskonalili się w tworzeniu kalkulatora w Python.

Partnerami wydarzenia były instytucje i organizacje związane z ochroną środowiska m.in. Fundacja Dla Przyrody czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, dzięki której każdy uczestnik mógł otrzymać sadzonkę drzewa lub krzewu.