DZIEŃ Z HISTORIĄ  REGIONU  – BITWA POD KOCKIEM

Dnia 19 października 2018 r. uczniowie z klasy III bh z ZSP ,wraz z opiekunkami: panią Ewą Pałasz i Kamilą Szyszko ,odwiedzili pobliski Kock. Wyjazd odbył się w ramach akcji projektu pod hasłem: ”Dzień z historią regionu-Bitwa pod Kockiem ”.Celem wycieczki było poznanie miejsc pamięci związanych z bitwą pod Kockiem oraz innych miejsc związanych z historią tego miasta.

Pierwszym punktem wycieczki było miejsce upamiętniające głównego bohatera bitwy – pomnik gen. Franciszka Kleeberga. W tym   miejscu uczniowie wysłuchali pogadanki na temat przebiegu bitwy oraz losów Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” dowodzonej przez gen. Franciszka  Kleeberga.

Następnie młodzież udała się na cmentarz wojskowy, na którym znajdują się groby 81 żołnierzy poległych w bitwie o Kock oraz mogiła gen. Franciszka Kleberga /zmarł w 1941 roku w niemieckim szpitalu wojskowym , prochy sprowadzono do Kocka w 1969r/ Na cmentarzu młodzież zapaliła znicz oraz uczciła pamięć poległych modlitwa i chwilą ciszy.

Następnym punktem wycieczki był pałac Księżnej Anny Jabłonowskiej w Kocku oraz park otaczający budowlę. Stamtąd grupa udała się  w kierunku jednego z ciekawszych budynków Kocka – tzw. Rabinówki. Była to siedziba cadyka kockiego rabina Menachema Mendela Morgersterna. Budynek pochodzi z XIX wieku.

Kończąc wizytę w Kocku uczniowie odwiedzili Mogiłę Joselewicza zwaną Kopcem Berka, upamiętniającą miejsce pochówku Berka Joselewicza ,pułkownika wojska polskiego, żydowskiego pochodzenia, który poległ w bitwie pod Kockiem  w maju 1809 roku.

W drodze powrotnej czekała na wycieczkowiczów najprzyjemniejsza część wyjazdu – ognisko i pieczenie kiełbasek na terenie leśnictwa Kock we wsi Annówka. Uczniów przywitał pan leśniczy Piotr Jazgarski ,który zadbał o rozpalenie ogniska i bardzo miłą atmosferę.