DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim uczestniczyli w piętnastej edycji „Dnia przedsiębiorczości”, który odbył się 21 marca 2018 r. Organizatorem „Dnia przedsiębiorczości” jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości będąca pozarządową organizacją pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. „Dzień przedsiębiorczości” sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Uczniowie naszej szkoły odwiedzili następujące zakłady pracy:

 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim
 • Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ustrzeszy
 • Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
 • Hotelik „Gościnny’’ w Radzyniu Podlaskim
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim
 • Auto-Centrum w Radzyniu Podlaskim
 • Hermes F.H. w Radzyniu Podlaskim
 • Zakład Handlowo-Usługowy w Lisiowólce
 • Zakład Handlu „Handpol’’ w Międzyrzecu Podlaskim
 • Firma Handlowo-Usługowa „Świat Inspiracji’’ w Radzyniu Podlaskim
 • Kwiaciarnia Odzież w Wohyniu
 • Termo-Dom Renata Kulenty w Radzyniu Podlaskim
 • Dhaka Food Service DM Rupel Hossain w Radzyniu Podlaskim
 • AGGJ w Radzyniu Podlaskim
 • Gryzli Bar w Radzyniu Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Białce
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim
 • Kwiaciarnia Beata Drożdż w Radzyniu Podlaskim
 • Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Białej
 • Zespół Oświatowy w Polskowoli
 • Zespół Oświatowy w Kąkolewnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Gen. F. Kleeberga w Kocku
 • POL-MAR Mariusz Kublicki w Maryninie k/ Radzynia Podlaskiego
 • Emotus sp. z o. o. w Bedlnie Radzyńskim
 • PHU „TIRMET” Mirosław Kulik w Międzyrzecu Podl.
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
 • PSS Społem w Radzyniu Podlaskim
 • ZHU „Adept” Damian Duda w Białce k/Radzynia Podlaskiego
 • GRZEG- POL Krzysztof Grzegorzewski w Niewęgłoszu
 • UZS Styl Drzwi w Okalewie k/Milanowa
 • Salon Fryzjerski „Magia Fryzur” Anna Kotlińska w Radzyniu Podlaskim
 • H. Koma Auto – Serwis w Kocku
 • MR TRANS Marcin Jaroszuk w Radzyniu Podlaskim
 • PSB Mini – Mrówka TAP- BUD A. Tarkowski, P. Tarkowski w Radzyniu Podlaskim
 • Gabinet Weterynaryjny „Hau- Miau” Dominika Sozoniuk w Radzyniu Podlaskim
 • REGA Renata Gaca w Radzyniu Podlaskim
 • Salon Meblowy AGNIESZKA Agnieszka Tarkowska w Radzyniu Podlaskim
 • Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
 • Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim
 • Gabinet Terapeutyczny Sensorek w Radzyniu Podlaskim
 • Naprawa Pojazdów Mechanicznych MARKAUTO Marek Krasucki w Stoczku Kockim
 • Podlaskie Gorzelnie „Surwin” Sp. zo. w Suchowoli
 • Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej
 • Usługi Ogólnobudowlane Zalech Rafał w Olszewnicy
 • Handel Obwoźny Mariusz Żurawski w Radzyniu Podlaskim

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

 • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
 • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
 • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
 • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
 • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Uczniowie podczas Dnia Przedsiębiorczości na stanowisku pracy w ciągu 3-5 godzin:

 • zapoznawali się z działalnością firm lub instytucji,
 • zapoznawali się ze stanowiskiem pracy, zakresem obowiązków, zadaniami na ten dzień,
 • rozmawiali z przedstawicielami firm o predyspozycjach do wykonywania danego zawodu lub pełnienia danej funkcji,
 • wykonywali proste zadania np. wysłanie faksu, wyszukanie informacji w bazie danych, internecie lub brali udział w spotkaniu z klientem, sporządzali notatki itp.
 • przeprowadzali wywiady z przedstawicielami firm na temat możliwości zatrudnienia, awansu, wykształcenia koniecznego do pracy na danym stanowisku.