Dzień Edukacji Narodowej

13 października nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Był to też szczególny czas dla uczniów klas pierwszych, którzy na sztandar ślubowali sumiennie wykonywać obowiązki szkolne i dbać o dobre imię szkoły. Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Członek Zarządu Powiatu Witold Korulczyk oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Bober, którzy podczas okolicznościowych wystąpień dziękowali pedagogom i pracownikom oświaty za codzienny wysiłek wkładany w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Pani Dyrektor Grażyna Dzida podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie, podkreślając piękno pracy nauczyciela pomimo trudów, jakie za sobą niesie. Podczas uroczystości nauczycielom zostały wręczone nagrody.

Nagrody Starosty Radzyńskiego otrzymali:

 1. Mariusz Antol
 2. Grażyna Dzida
 3. Edyta Fijałek
 4. Paweł Leszak
 5. Katarzyna Mackiewicz
 6. Wojciech Mackiewicz
 7. Bogdan Trościańczyk
 8. Barbara Zaniewicz

Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali:

 1. Sylwia Antoniuk
 2. Wojciech Blicharz
 3. Adam Borysiuk
 4. Artur Dołbeń
 5. Aneta Gmitruczuk
 6. Jolanta Grochowska
 7. Anna Gryta
 8. Magdalena Iwańczuk
 9. Dorota Krasucka
 10. Elżbieta Kusyk
 11. Grzegorz Litwiniec
 12. Katarzyna Magier
 13. Monika Mazur
 14. Joanna Musiatowicz
 15. Małgorzata Musiejuk
 16. Ewelina Muszyńska
 17. Andrzej Niewęgłowski
 18. Marek Paszkowski
 19. Halina Rynn
 20. Iwona Słowikowska
 21. Agnieszka Śledź
 22. Halina Uss
 23. Katarzyna Zakrzewska
 24. Artur Zbański

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego nagrodzili swoich wychowawców „Nauczycielskimi Oskarami” i podziękowali za trud i ogrom pracy wkładany każdego dnia w ich edukację i wychowanie.  Szczególnym wydarzeniem tej uroczystości było pożegnanie przez społeczność naszej szkoły odchodzącego na emeryturę Pana Piotra Hapkę, wieloletniego nauczyciela wiedzy o kulturze i przedmiotów zawodowych stolarskich. Uroczystość zakończył występ uczniów, którzy wierszem, piosenką i wspomnieniami uświetnili ten wyjątkowy dzień.

Kilka dni później 18 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej odbyły się Wojewódzkie Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, władze samorządowe powiatów bialskiego, parczewskiego oraz powiatu radzyńskiego, na czele ze Starostą Radzyńskim Szczepanem Niebrzegowskim, nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu Delegatury Biała Podlaska.

Wśród wyróżnionych dyrektorów, nauczycieli, pracowników oświaty odznaczenia państwowe i resortowe odebrali nauczyciele i pracownicy naszej szkoły.

Odznaczeni Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki

Dr Grażyna Dzida, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Odznaczeni Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

Wojciech Piotr Dymek, woźny/portier Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Odznaczeni Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę

Wojciech Mackiewicz, nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej

Anna Kocyła-Grabowska, nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
Agnieszka Śledź, nauczyciel Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych głos zabrała dr Grażyna Dzida, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom GRATULUJEMY i życzymy kolejnych sukcesów w pracy zawodowej.