Dzień Przedsiębiorczości 2013

ImageW dniu 17 kwietnia 2013r. 45-ciu uczniów naszej szkoły z klas 2lpi i 2la, wzięło udział w „Dniu Przedsiębiorczości”. To już X edycja tego ogólnopolskiego programu zorganizowana przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Jest to program jednodniowych praktyk w różnych zakładach pracy, w których uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. "Dzień przedsiębiorczości" jest projektem wspomagającym podejmowanie przez młodzież  trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
•    zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
•    uzyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
•    doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
•    zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Dzień Przedsiębiorczości 2013

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Dniu przedsiębiorczości ” w następujących zakładach pracy:
– Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim
– Przedszkole Miejskie w Radzyniu Podlaskim wraz z filiami
– Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział Operacyjny w Radzyniu Podl.
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Radzyniu Podl.
– Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z  o. o. w Radzyniu Podl.
Pracownikom wyżej wymienionych zakładów pracy zaangażowanych w organizację „Dnia Przedsiębiorczości” dla uczniów naszej szkoły składamy serdeczne podziękowania.
Małgorzata Tokarska
Grzegorz Pawlik

Dzień Przedsiębiorczości 2013 

Więcej kliknij tutaj