Debata na temat: Rola NBP w ramach programu „Złote Szkoły NBP”

„Złote Szkoły NBP” to ogólnopolski program skierowany do środowisk szkolnych. Jego ideą jest aktywizowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań kształtujących kompetencje ekonomiczne.

W ramach III edycji programu „Złote Szkoły NBP” w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim utworzono Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Jej zadaniem było zorganizowanie debaty, której myślą przewodnią było poznanie i rola Narodowego Banku Polskiego. Treść debaty skierowano głównie do uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w ZSP w Radzyniu Podlaskim. W tym celu nawiązano kontakt i poproszono o udział w roli ekspertów: panią dr Ilonę Skibińską-Fabrowską, Dyrektora Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie oraz panią dr Olgę Smalej-Kołodziej, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pozyskano również notki biograficzne ekspertów. Próby włączenia do debaty przedstawicieli banków komercyjnych nie powiodły się. Ze względu na taką sytuację przeprowadzono działania, w wyniku których zostały opracowane materiały dydaktyczne informujące o:                       

– wpływie działań Narodowego Banku Polskiego na działania banków komercyjnych,

– procedurze tworzenia oprocentowania kredytu,

– RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania,

– całkowitym koszcie kredytu,

– sposobach regulowania płatności w sklepach.

            W przygotowanie materiałów, które realizowano w trakcie kilku spotkań, oprócz autora scenariusza pana Artura Dołbenia, zaangażowane były uczennice  z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej: Oliwia Kurek i Aleksandra Niedziela. Stroną techniczną wraz ze sfilmowaniem debaty zajęła się pani Katarzyna Zakrzewska.

            Przeprowadzono próby techniczne łączenia on-line z ekspertami zaproszonymi do debaty. Przygotowano 6 sal lekcyjnych dla młodzieży, która obserwowała spotkanie. Zorganizowano także dwie sale, jako studia dla prowadzących debatę. Wykorzystanie mediów do debaty było konieczne ze względu na brak odpowiednio dużej sali do jej przeprowadzenia.

20 marca 2023 r. w godz. 10.40 – 11.25 w ramach programu „Złote Szkoły NBP”  odbyła się debata on-line „Rola Narodowego Banku Polskiego”. W debacie, jako eksperci wzięli udział zaproszeni goście: Pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddział w Lublinie i Pani     dr Olga Smalej-Kołodziej z UMCS w Lublinie. Uczestniczyła w niej również Pani Ewa Waszkiewicz – Główny specjalista Wydziału Operacyjno-Administracyjnego NBP w Lublinie, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Debatę śledzili zgromadzeni w sześciu salach lekcyjnych uczniowie w liczbie ponad 260 z następujących klas: 1h, 1s, 1sm, 1gb, 2s, 2hb, 2ti, 3gh, 4tfg(f), 4tseh(h), 4tshp. Cieszy fakt, że tylu uczniów naszej szkoły mogło poszerzyć swoją wiedzę na temat Narodowego Banku Polskiego i finansów osobistych. Debatę obserwowali także nauczyciele prowadzący w tym czasie lekcje oraz inni nauczyciele naszej szkoły zainteresowani tematyką projektu.

Spotkanie zapoczątkował wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim – pan Artur Dołbeń, a debatę poprowadziły uczennice z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej: Oliwia Kurek i Aleksandra Niedziela. Oficjalnego rozpoczęcia debaty dokonała Wicedyrektor szkoły Pani Barbara Zaniewicz.

Pierwszym ekspertem zabierającym głos była Pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska odpowiadając na pytanie: Jaka jest rola Narodowego Banku Polskiego, jako banku państwa?  Pani doktor Ilona Skibińska-Fabrowska jest Dyrektorem Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie. Pani Dyrektor uczyła się w I LO im. Stanisława Staszica w  Lublinie. Następnie studiowała na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku – ekonomika pracy i polityka społeczna.   W latach 1995 – 2005 pracowała w lubelskim oddziale Banku Przemysłowo-Handlowego S.A.; od 2003 roku na stanowisku dyrektora tego oddziału. Jest absolwentką studiów MBA prowadzonych przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie i Stockholm University oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie obroniła doktorat z zakresu nauk ekonomicznych. Obecnie jest pracownikiem naukowym i wykładowcą akademickim na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Pani Doktor wielokrotnie gościła w naszej szkole, uczestnicząc w konferencjach ekonomicznych „Młody człowiek w świecie finansów”.

Na następne pytanie: Jak działania NBP wpływają na działalność banków komercyjnych? odpowiedział nauczyciel, pan Artur Dołbeń. Przedstawił sposoby oddziaływania Narodowego Banku Polskiego na banki oraz procedurę tworzenia oprocentowania kredytu.                                                                  

Kolejne zagadnienie: Jak działania NBP wpływają na finanse osobiste obywateli? omówiła, korzystając z bardzo ciekawej prezentacji, Pani dr Olga Smalej-Kołodziej. Pani Doktor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Metod Badawczych Zarządzania na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada zainteresowania naukowe związane z szeroko pojętym obszarem nauk społecznych, w szczególności badaniami rynku, zachowaniami młodych konsumentów (w tym w zakresie finansów osobistych) oraz uwarunkowaniami dzietności. Jest także badaczem rynku i opinii realizującym zlecone projekty badawcze zarówno jakościowe, jak i ilościowe.

Następną osobą zabierającą głos była uczennica z Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej – Aleksandra Niedziela. Omówiła trzy najczęściej stosowane sposoby płatności w sklepach, tzn. gotówka, karty płatnicze oraz BLIK z płatności mobilnych. Wskazała, że wszystkie sposoby regulowania płatności mają swoje wady i zalety, a wybór należy do indywidualnego klienta oraz sposobu funkcjonowania sklepu.

Na koniec debaty raz jeszcze wypowiedziała się Pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska odpowiadając na pytanie: Czy realny jest pomysł odejścia od pieniądza gotówkowego?

Na zakończenie spotkania pani dyrektor Barbara Zaniewicz podziękowała ekspertom i uczestnikom za udział w debacie. Wyraziła przekonanie, że przedstawione informacje pomogą zrozumieć młodzieży mechanizmy funkcjonujące w obszarze bankowości.

Po zakończeniu przesłano materiały podsumowujące debatę na stronę internetową szkoły. Zamieszczono tam również film, który obejmował całość wypowiedzi prelegentów.

 Zebrano bardzo pozytywne opinie od nauczycieli obserwujących debatę. Informacje pozyskane w czasie jej trwania wyjaśniły wiele zagadnień osobom, które uczą przedmiotów innych niż ekonomiczne. Uczniowie także wyrażali zadowolenie z otrzymanych wiadomości. Ułatwią im one podejmowanie decyzji dotyczących finansów osobistych i zaciągania kredytów. Konsekwencje tych decyzji ponoszone są niejednokrotnie przez wiele lat. Również wiedza o sposobach płatności w sklepach będzie bardzo przydatna w codziennym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z debaty: