ABSOLWENCI ZESPOŁU SKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM OTRZYMALI NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ  RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH

Zarząd RSIE przyznał nagrody uczniom, kończącym szkołę, którzy w sposób szczególny wpisali się na kartach historii placówki. Są to absolwenci, którzy przez cały okres nauki aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i środowiska, uczestniczyli w licznych konkursach przedmiotowych, a także uroczystościach patriotycznych i kulturalnych.

Nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie ma na celu promowanie wśród uczniów: wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wysokich wyników w nauce.  W bieżącym roku szkolnym nagrody otrzymali:

1.Martyna Sznura z klasy 3 lb

2.Beata Dudzińska z klasy 4 tfg

3.Michał Mazuś z klasy 4 ti

4.Jerzy Mackiewicz 4tbms

5.Jakub Wołodko 4 ti

6.Maciej Bednarczyk 4 ti

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE „BLIŻEJ SIEBIE DALEJ OD NAŁOGÓW”

23.11.2021r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim odbyły się warsztaty profilaktyczne ”Bliżej siebie dalej od nałogów”. Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta ze środków miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania  problemów alkoholowych. Młodzież w ramach projektu uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych, dotyczących uzależnień od substancji psychoaktywnych. Warsztaty prowadziła Pani Jolanta Jędruchniewicz, która na co dzień pracuje na oddziale terapii uzależnień w SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Czytaj więcej

Konkurs – Bliżej siebie, dalej od nałogów

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy  Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oraz  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta  w Radzyniu Podlaskim  zorganizowały konkurs

 Życie bez nałogów w ramach projektu

 „Bliżej siebie, dalej od nałogów”

Konkurs  miał na celu promowanie profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, zainspirowanie kreatywności dzieci, zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego, umiejętność wyrażania własnych przemyśleń i spostrzeżeń na temat zalet życia bez nałogów oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

Uczestnikami Konkursu  byli uczniowie szkół podstawowych klas z IV-VIII z terenu Powiatu Radzyń Podlaski. Czytaj więcej

25 czerwca 2021 roku odbyła się uroczystość poświęcenia nowego sztandaru Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w radzyńskim sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Uroczystość zgromadziła władze wojewódzkie, samorządowe oraz społeczność szkolną. Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, ks. Grzegorz Suchodolski. Po mszy świętej dalsza część uroczystości miała miejsce na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. Podczas uroczystości prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych Renata Manowiec w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wręczyła Stypendium imienia Patrona Szkoły św. Jana Pawła II. W  roku szkolnym 2020/2021 otrzymała je Adrianna Szydłowska uczennica  2 klasy II Liceum Ogólnokształcącego. Stypendystka osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, mimo natłoku zajęć i nauki znajduje czas na rozwijanie swojej pasji,  jaką jest teatr. Bierze udział w licznych konkursach oraz projektach. Godnie reprezentuje ZSP im. Jana Pawła II. Jest wzorem ucznia.

fotografie autorstwa Tomasza Młynarczyka

101. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II Patrona Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim

20 maja 2021 r. z inicjatywy pani dyrektor ZSP Grażyny Dzidy odbył się II Rajd Rowerowy Pamięci Patrona Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pod hasłem „Każdy rodzaj sportu niesie z sobą bogaty skarbiec wartości” zorganizowany we współpracy z panią Renatą Manowiec prezesem Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych oraz księdzem prałatem Romanem Wiszniewskim kustoszem Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim. Czytaj więcej

STYPENDIA RADZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW EDUKACYJNYCH ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 ZOSTAŁY ROZDANE

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, działające na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, przyznało nagrody i stypendia dla najzdolniejszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli wysokie wyniki nie tylko w nauce, ale również w innych dziedzinach życia szkoły. Czytaj więcej

KONFERENCJA W ZSP NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z HANDLEM LUDŹMI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dostrzegł problem związany ze współczesnym niewolnictwem oraz istniejącym zjawiskiem handlu ludźmi i zorganizował konferencję: ”Handel ludźmi – Nie jestem na sprzedaż!” Celem konferencji było uświadomienie młodym ludziom, kończącym naukę w szkole średniej, zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi, w celach turystycznych bądź zarobkowych. Czytaj więcej

1 2 3 4