Bartłomiej Borawski czwarty w kraju

Image27 marca 2010r. czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim uczestniczyło w OLIMPIADZIE TECHNIKI SAMOCHODOWEJ.  Olimpiada odbyła się w Warszawie w gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Narbutta 84. Uczestniczyło w niej 398 uczniów z całego kraju. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności i wiadomości, a ich wyniki przedstawiają się następująco:

Bartłomiej Borawski klasa 2LC  – 56 punktów (IV miejsce w kraju)

Koczkodaj Piotr klasa 4Ts – 42 pkt
Ostapowicz Łukasz klasa 4Ts  – 30 pkt
Paszkowski Piot klasa 3Ts – 23 pkt

 

Przedmiotem III etapu olimpiady był zestaw 40 pytań obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.
Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 40 minut przez:
− wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
− prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80.

 

Gratulujemy zajęcia tak dobrego miejsca.

Więcej kliknij tutaj