Awans Technikum w rankingu szkół

ImageZ olbrzymią satysfakcją informujemy, że nasze Technikum uzyskało 80. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013. W ubiegłym roku byliśmy na 161. miejscu, więc awansowaliśmy o ponad 80 miejsc. W województwie lubelskim zajmujemy 8 miejsce (w ubiegłym 11.), zaś w podrankingu Kształcenie zawodowe jesteśmy na 12 miejscu (w ubiegłym roku na 49).
Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2012 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. /info: www.perspektywy.pl/ Pełny ranking dostępny jest tutaj . Więcej kliknij tutaj