ABSOLWENCI ZESPOŁU SKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM OTRZYMALI NAGRODY UFUNDOWANE PRZEZ  RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW EDUKACYJNYCH

Zarząd RSIE przyznał nagrody uczniom, kończącym szkołę, którzy w sposób szczególny wpisali się na kartach historii placówki. Są to absolwenci, którzy przez cały okres nauki aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły i środowiska, uczestniczyli w licznych konkursach przedmiotowych, a także uroczystościach patriotycznych i kulturalnych.

Nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie ma na celu promowanie wśród uczniów: wiedzy, aktywnej i twórczej postawy życiowej, dążenia do samodoskonalenia i osiągania wysokich wyników w nauce.  W bieżącym roku szkolnym nagrody otrzymali:

1.Martyna Sznura z klasy 3 lb

2.Beata Dudzińska z klasy 4 tfg

3.Michał Mazuś z klasy 4 ti

4.Jerzy Mackiewicz 4tbms

5.Jakub Wołodko 4 ti

6.Maciej Bednarczyk 4 ti