Dyskusyjny Klub Książki w ZSP

Zapraszamy do dołączenia do Dyskusyjnego Klubu Książki – spotkanie organizacyjne.

12.04.2017r. w naszej bibliotece szkolnej został powołany Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, który obecnie liczy 15 członków. Moderatorem klubu jest pani Ewelina Wierzchowska. Celem działalności klubów jest aktywizacja czytelników polegająca na wspólnej dyskusji na temat wybranych książek, recenzowaniu ich a także udziału w spotkaniach autorskich. DKK powstały z inicjatywy Instytutu Książki i zostały wpisane w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. Kluby działają przy bibliotekach różnego stopnia, nasz klub działa przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.
Nasi klubowicze mają możliwość wypożyczenia nowości książkowych znajdujących się w zasobach DKK przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Na spotkaniach członkowie dyskutują na zaproponowane przez siebie tematy w odniesieniu do przeczytanych pozycji książkowych. Uczniowie wraz z moderatorem ustalają formę poszczególnych spotkań.
Uczestnictwo w Klubie jest bezpłatne, a jego członkowie mają zapewnioną ciekawą lekturę i miłą atmosferę.
Wszystkich członków naszego klubu oraz chętnych do wstąpienia w jego szeregi zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28.09.2017r. w sali nr 11 ( czytelnia) podczas długiej przerwy (13.15- 13.40).
Więcej informacji w bibliotece szkolnej.