Komunikat w sprawie odbioru dyplomów, suplementów absolwentów Technikum (kwiecień 2017)

Wychowawcy klas wydają dyplomy uczniom w dniu 26 maja 2017r. /piątek/ od godz. 900

4Tbm – p. Agnieszka Gątarczyk
4Te – p. Edyta Fijałek
4Tf – p. Aneta Kondraciuk
4Tg – p. Zofia Niewęgłowska
4Tgh – p. Bożenna Kotowska
4Ti – p. Paweł Iwańczuk
4Ts – p. Małgorzata Więcławska