5 miejsce w Polsce Technikum Mechanicznego ZSP

ImageTechnikum Mechaniczne  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zajęło 5 miejsce w Rankingu Egzaminów Zawodowych w 2016r. według Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”  spośród 480 Techników Mechanicznych w Polsce. W rankingu brano pod uwagę wyniki  egzaminów zawodowych i maturalnych oraz osiągnięcia na konkursach i olimpiadach. To wyróżnienie potwierdza wysoką jakość kształcenia w ZSP i plasuje Technikum Mechaniczne w gronie  najlepszych w Polsce.  Technikum Mechaniczne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, to szkoła z tradycjami. Początki tego kierunku kształcenia sięgają roku 1944 kiedy, to na bazie Szkoły Rzemieślniczej utworzono Gimnazjum Mechaniczne. W 1963 roku utworzono pierwowzór obecnego technikum, czyli pięcioletnie technikum mechaniczne, a w 1971 roku na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej utworzono trzyletnie Technikum Zawodowe. W ponad 50-letniej tradycji podstawą działania tej szkoły było zawsze upowszechnianie szkolnictwa zawodowego oraz łączenie teorii z praktyką zawodową.

Image 

ImageImageImage

Image 

Więcej kliknij tutaj