Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZSP

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 10 października br. odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk we współpracy ze Starostą Radzyńskim Panem Szczepanem Niebrzegowskim oraz Dyrektorem ZSP w Radzyniu Podlaskim Panią dr Grażyną Dzidą.

Nauczyciele otrzymali z rąk Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika Krzyże Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę. Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk wręczyła Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty. Starosta Radzyński Pan Szczepan Niebrzegowski podczas uroczystości przyznał nagrody nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych dr Grażyna Dzida przekazała nagrody i gratulacje nauczycielom których nominowała za szczególne osiągniecia i postawę. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, duchowieństwa, nauczycielskich zawiązków zawodowych, służb mundurowych, przedsiębiorstw oraz instytucji współpracujących ze szkołami. W imieniu nagrodzonych zabrała głos dr Grażyna Dzida, która podziękowała za odznaczenia i nagrody. Swoje wystąpienie zakończyła słowami „ Otrzymane wyróżnienia i nagrody są dla nas  motywacją do dalszej twórczej i efektywnej  pracy. Wierzymy, że zawód nauczyciela, wykonywany z zaangażowaniem i pasją, będzie zawsze służył młodemu pokoleniu i wspólnemu dobru, któremu na imię Polska.”

Nauczyciele i pracownicy ZSP odznaczeni Medalem Złotym za Długoletnią Służbę:

Pani Iwona Szymala

Nauczyciele i pracownicy ZSP odznaczeni Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę:

Pani Niewęgłowska Hanna

Nauczyciele i pracownicy ZSP odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej:

Pani Grochowska Jolanta

Pan Litwiniec Grzegorz

 

Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki otrzymał Pan Wojciech Mackiewicz

 

Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty wyróżnione zostały:

Pani Grażyna Dzida

Pani Barbara Zaniewicz

 

Nauczyciele ZSP nagrodzeni przez Starostę Radzyńskiego:

 • Pan Mariusz Antol
 • Pani Grażyna Dzida
 • Pani Anna Gryta
 • Pan Grzegorz Litwiniec
 • Pan Paweł Leszak
 • Pan Marek Paszkowski
 • Pan Wiesław Paszkowski

Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim otrzymali:

 • Pani Bilska Jolanta
 • Pan Demianiuk Dariusz
 • Pan Fijałek Bogdan
 • Pani Fijałek Edyta
 • Pani Frączek Agnieszka
 • Pani Gątarczyk Agnieszka
 • Pani Kocyła – Grabowska Anna
 • Pani Kondraciuk Aneta
 • Pan Kopański Mirosław
 • Pani Krasucka Dorota
 • Pani Manowiec Renata
 • Pani Matysiak Anna
 • Pani Musiejuk Małgorzata
 • Pan Niewęgłowski Andrzej
 • Pani Nowicka Hanna
 • Pani Ochnio Karolina
 • Pani Skrzeczkowska Barbara
 • Pani Słowikowska Iwona
 • Pani Sokół Agata
 • Pan Świć Jacek
 • Pani Tokarska Małgorzata
 • Pan Trościańczyk Bogdan
 • Pani Więcławska Małgorzata
 • Pani Wójcik – Demianiuk Joanna
 • Ksiądz Zbański Artur

W ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej dnia 12 października br. uczniowie klas pierwszych ZSP podczas uroczystości w hali widowiskowo – sportowej złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Samorząd uczniowski wręczyła nauczycielom statuetki, które zostały wykonane własnoręcznie przez młodzież. Uczniowie uhonorowali Pana Szczepana Niebrzegowskiego wręczając Staroście Radzyńskiemu statuetkę w kategorii Osobowość roku.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym. Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy nieustającego pasma sukcesów, satysfakcji i społecznego uznania.