Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 21 sierpnia 2023 r. po długiej chorobie odszedł do wieczności wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim mgr inż. Zdzisław Janus.

Pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Dyrektor, doskonały Nauczyciel oraz Wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Całe życie zawodowe związał z naszą szkołą. Rozpoczął pracę 1 września 1974 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w ówczesnym Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w którym w latach 1982 – 1984 pełnił funkcję wicedyrektora. Od roku 1984 do 2014 był dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Będąc na emeryturze jeszcze wspierał szkołę pełniąc obowiązki zastępcy dyrektora ds. techniczno-ekonomicznych do września 2015 r.

Śp. Dyrektor Zdzisław Janus był doskonałym organizatorem, stale dbał o rozwój szkoły tworząc nowe kierunki kształcenia, bazę dydaktyczną i sportową, troszczył się o wysoki poziom kształcenia. Dzięki Jego staraniom szkoła w 2002 r. uzyskała nową siedzibę, a w 2007 r. halę widowiskowo-sportową. Pan Dyrektor zawsze był wizjonerem, wytyczał kierunki rozwoju naszej szkoły. Był pewny, że szkolnictwo zawodowe jest przyszłością tej placówki. Doceniał także kształcenie ogólne powołując II Liceum Ogólnokształcące. Pan Dyrektor potrafił nawiązać i utrzymać współpracę z wieloma pracodawcami, instytucjami i uczelniami przyczyniając się do rozwoju szkoły.

Był inicjatorem nadania szkole imienia Jana Pawła II. Do kalendarza uroczystości szkolnych na stałe weszły wieczornice, konkursy papieskie, Dni Patrona Szkoły.

Wielokrotnie był nagradzany za swoją pracę przez Starostę Powiatu Radzyńskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymał m.in.: Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Pan Dyrektor angażował się w życie społeczności lokalnej, pełnił funkcję radnego Rady Miasta, był także członkiem zarządu LKS Orlęta – Spomlek Radzyń Podlaski. Swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania oświatą wykorzystywał pełniąc funkcję głównego specjalisty ds. oświaty w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim.

Bardzo dobrze znał nie tylko nauczycieli, pracowników obsługi ale również prawie wszystkich uczniów. W każdym z nich widział człowieka. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim