OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II otrzymywali Stypendium Premiera – Jakub Dobosz uczeń klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym, Kacper Kantarowicz uczeń klasy czwartej Technikum po gimnazjum w zawodzie technik informatyk, Anna Sobieszek uczennica klasy 4 Technikum po szkole podstawowej w zawodzie technik budownictwa. Stypendia w ramach programu stypendialnego „Lubelska Kuźnia Talentów” otrzymywało 9 uczniów, dwóch z Technikum oraz 7 z Branżowej Szkoły I stopnia: Bednarczyk Magdalena klasa druga w zawodzie technik logistyk, Musiatowicz Dawid klasa czwarta w zawodzie technik pojazdów samochodowych, Kaptyna Daria klasa trzecia w zawodzie sprzedawca, Kłos Kornelia klasa trzecia w zawodzie kucharz, Czerwińska Natalia klasa druga w zawodzie kucharz, Drelowiec Monika klasa druga w zawodzie kucharz, Polak Anna Izabela klasa druga w zawodzie kucharz, Sosnowski Bartłomiej klasa druga w zawodzie kucharz, Kulik Zuzanna Julia klasa druga w zawodzie kucharz.

Czytaj więcej