W ramach zainicjowanej przez dyrektora szkoły Grażyny Dzidy opieki nad mogiłą Haliny Rudnickiej, założycielki radzyńskich szkół średnich dnia 26 października 2022 r. uczniowie klasy 3tfg Technikum ZSP wraz z wychowawcą Anną Kocyła-Grabowską na Cmentarzu Parafialny w Radzyniu Podlaskim uporządkowali mogiłę Haliny Rudnickiej. Akcja była poprzedzona zapoznaniem uczniów z życiorysem Haliny Rudnickiej, radzyńskiej „Siłaczki” i miała na celu aktywizację uczniów, kształtowanie postaw prospołecznych, pielęgnowanie szacunku do tradycji oraz oddanie czci zmarłym. Osoby przechodzące obok mogiły z wielkim uznaniem wypowiadały się na temat wykonanej pracy, co dodatkowo utwierdziło uczniów w przekonaniu, że działają w dobrej sprawie. Akcja ta będzie kontynuowana w kolejnych latach.