STYPENDIA RADZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW EDUKACYJNYCH ZA ROK SZKOLNY 2019/2020 ZOSTAŁY ROZDANE

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, działające na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, przyznało nagrody i stypendia dla najzdolniejszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 osiągnęli wysokie wyniki nie tylko w nauce, ale również w innych dziedzinach życia szkoły.

Należą do nich:

Bednarczyk Izabela z klasy 3 technikum ekonomicznego, która otrzymała stypendium Imienia Patrona Szkoły Św. Jana Pawła II.

Osiągnięcia :

 • Finalistka V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Krakowie 12-13 grudnia 2019 r.
 • II miejsce w Ogólnopolskim turnieju wiedzy o ekonomii i finansach SUKCES NA BANK w dniu 19 maja 2019 r. w Bydgoszczy organizowany przez Fundację BIT MASTERS z siedzibą w Toruniu przy ul. Jagiellońskiej 20/1;
 • Uczestniczka etapu regionalnego VIII Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lublinie 20.06.2020 r.

Izabela Bednarczyk poza działalnością naukową angażuje się w wiele zadań realizowanych przez Szkołę.

 • Prowadziła III Konferencję Naukową „Młody człowiek w świecie finansów” organizowaną przez ZSP we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz NBP w Lublinie  w dniu 29 listopada 2018 r. Jest to działanie uczniów klas ekonomicznych w ramach projektu „Klasa akademicka SGH”.
 • Promowała szkołę i zawód technik ekonomista na TARGACH PRACY w dniu 21 marca 2019 r. Prezentowała pracę z programem kadrowo-księgowym INSERT GT.
 • Reprezentowała szkołę i zawód technik ekonomista w czasie Dnia Otwartego ZSP10 maja 2019 r.
 • Pracowała przy przeprowadzeniu konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” organizowanym przez ZSP dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu radzyńskiego w dniu 17 maja 2019 r. Sprawdzała prace, liczyła punkty i porządkowała prace w kolejności uzyskanych punktów.
 • Udzielała się jako wolontariusz w Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „Tak pomagam”, której organizatorem jest Szkolne Koło Caritas w dniu 4 lutego 2019 r. oraz corocznym przygotowaniu podarunku od klasy w ramach SZLACHETNEJ PACZKI dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Reprezentowała ZSP podczas uroczystości państwowych.

 

Nagrody za reprezentowanie szkoły w konkursach oraz zawodach sportowych na różnych szczeblach otrzymali :

Świć Maciej z klasy 1 technikum informatycznego

Osiągnięcia :

 • Złoty medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych w walkach do 70 kg (Dąbrowa Białostocka)
 • Złoty medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych w technikach specjalnych
 • Brązowy medalista Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych w układach stopni uczniowskich
 • Najlepszy zawodnik Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych

Walczyna Kinga  z klasy 3 technikum ekonomicznego

 • Finalistka Olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych 2020
 • Finalistka Olimpiady Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych 2019
 • Uczestniczka etapu regionalnego Konkursu Poznaj swoje prawa w pracy w Lublinie 18 grudnia 2019 r.
 • Uczestniczka etapu regionalnego V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskiej

            Ufundowanie nagród i stypendiów było możliwe dzięki osobom, które odpisały 1% podatku na rzecz RSIE. Dzięki ludziom dobrej woli, absolwentom i pracownikom naszej szkoły uczniowie ZSP mogą być uhonorowani. Jako Zarząd mamy nadzieję, że środki przekazane na nagrody pozwolą zdolnym, młodym ludziom rozwijać pasje i chociaż w niewielkim stopniu przyczynią do uzyskania kolejnych sukcesów.