ZSP w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości

Image„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Uczestnicząc w projekcie szkoła:
• tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
• buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
• umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu,
• przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
• pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
• przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
• umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
• przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
• pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z lokalnym środowiskiem.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przystąpił do projektu i zorganizował w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości  /18 – 24 listopada 2013 r./ spotkania z radzyńskimi przedstawicielami Banku Gospodarki Żywnościowej, Banku Pekao SA  oraz Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W projekcie udział wzięło blisko 270 uczniów z  klas: 1 ts,4 ts,1 tbm,1 tg, 1 la, 1 lb, 1 te, 1 tgh. Koordynatorami tego projektu były: pani Barbara Zaniewicz i Małgorzata Tokarska.

mt_gallery:ZSP w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 

Więcej kliknij tutaj