Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych we współpracy z Radzyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP im. Jana Pawła II nawiązuje kolejną współpracę międzynarodową – tym razem z Gruzją

W dniu 27 kwietnia 2017 roku gościł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II – Profesor VajaVardidze  – rektor Uniwersytetu Pedagogicznego Sulkhan-Saba Orbelianiw Tbilisi. Profesor VajaVardidze jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie studiował  teologię.  Po zakończeniu studiów w Lublinie, dalej kształcił się w Münster w Niemczech, gdzie  zdobył doktorat.

Po powrocie do Gruzji tworzył od podstaw Uniwersytet Pedagogiczny, któremu nadano imię Sulkhan-Saba Orbeliani,  na cześć  gruzińskiego nauczyciela, pisarza i dyplomaty z XVII wieku, który w swej pracy dążył przede wszystkim do jedności Kościoła w tamtejszym kraju, dostrzegając w tym siłę w procesie utrzymania tożsamości narodu.

Profesor VajaVardidze podczas pobytu w Zespole Szkół spotkał się z Dyrekcją, znalazł czas na to, by wygłosić wykład dla młodzieży na temat historii, religii i społeczeństwa  Gruzji, zwracając szczególną uwagę na walory krajoznawcze tego bogatego pod względem historycznym oraz obyczajowym kraju, zachęcając wszystkich do wycieczek turystycznych w tym kierunku. Gość był zachwycony także możliwością poznania w pigułce historii naszego miasta, w szczególności poznania dziejów Pałacu Potockich. Było to możliwe dzięki porywającemu wykładowi, podczas spaceru w deszczu, Pana Piotra Hapki. Uniwersytet Pedagogiczny, którym kieruje Pan Profesor VajaVardidze, kształci młodzież na kierunkach prawnym, teologicznym, biznesowym ale także turystycznym. Powyższe daje nadzieję na nawiązanie bliższej współpracy, której korzyści mogłyby płynąć dla młodzieży uczącej się w naszym Zespole Szkół nie tylko pod kątem pozyskania nowych doświadczeń edukacyjnych, ale także turystycznych.