Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji  ‘’Gorączka  Złota’’

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża jak również Szkolne Koło PCK oraz Szkolne Koło Caritas serdecznie zapraszają do udziału w akcjiGorączka złota”.

Tegoroczna edycja jest szczególna, ponieważ jej finał przypada podczas obchodów 100-lecia istnienia PCK. Naszym celem jest uzbieranie 100 000, 00 zł!!!

Na czym polega akcja: 
W ramach akcji zbieramy złote monety o nominałach 1, 2 i 5 groszowych.

Komu pomagamy:
Dzieciom – zebrane fundusze w ramach akcji pomogą nam zrealizować następujące działania: 
a/ dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin najuboższych;
b/ pomoc rzeczowa (artykuły szkolne i żywnościowe) dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych;
c/ wyposażenie i funkcjonowanie świetlic środowiskowych PCK.

Pojemniki są ustawione w bibliotece oraz na głównym holu szkoły przy portierni.