XII Olimpiada Techniki Samochodowej

Image26 marca 2011 r. w Warszawie na wydzialeSamochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej rozegrany został II etap XII Olimpiady Techniki Samochodowej. Do rozwiązania był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp. Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 45 minut przez:
− wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
− prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty). Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80. Finaliści olimpiady. Po komisyjnym sprawdzeniu wszystkich kart testowych z zadaniami rozwiązanymi przez uczestników II etapu olimpiady do III etapu zakwalifikowano następujących uczniów (10 osób):
1. Tomasz GROCHOWSKI 72 pkt. (z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim)Tomek Grochowski - ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
2. Krzysztof WAŁĘSA 70 pkt. (z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu)
3. Arkadiusz WALĘCKI 67 pkt. (z Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu)
4. Patryk DEMBSKI 66 pkt. (z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie)
5. Piotr KAPICA 63 pkt. (z Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach)
6. Mateusz NOWICKI 63 pkt. (z Zespołu Szkół Mechanicznych – Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku)
7. Ernest BŁAŻ 61 pkt. (z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie)
8. Radosław ROGALA 61 pkt. (z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 w Łodzi)
9. Łukasz CYNARSKI 60 pkt. (z Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie)
10. Jan WITKOWSKI 60 pkt. (z Zespołu Szkół Nr 2 we Wrocławiu)

Gatulujemy wyniku i trzymamy kciuki podczas finału (III etapu – praktycznego). Więcej kliknij tutaj