Wykłady popularnonaukowe z chemii w ZSP w Radzyniu Podlaskim

 31 maja 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pracownicy naukowi Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach przeprowadzili dla uczniów klas biologiczno – medycznych II Liceum Ogólnokształcącego ZSP wykłady popularnonaukowe.

        Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu  dr Danuty Kroczewskiej „Świat piękna i zapachów, czy może nam zaszkodzić”. Młodzi pasjonaci chemii poznali substancje stosowane w nowoczesnych kosmetykach, zarówno te używane do pielęgnacji, jak i koloryzacji. Drugi temat jaki wygłosiła Pani doktor  pt. „Kazus Marii Skłodowskiej Curie – kobiety w naukach ścisłych” przybliżył słuchaczom nie tylko biografię polskiej noblistki, ale także dokonania naukowe jej córki Ireny, fizykochemiczki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Uczestnicy spotkania  poznali też dokonania  naukowe Lise Meitner  – austriackiej fizyczki jądrowej, która wraz z  Otto Frischem rozwinęła teoretyczne wyjaśnienie zjawiska rozszczepienia jądra atomowego co zostało w 1938 dokonane przez Otto Hahna i Fritz Straßmann. Prelegentka przedstawiła osiągnięcia Rosalind Elsie Franklin – brytyjskiej  biofizyczki i specjalistki w dziedzinie rentgenografii strukturalnej, współodkrywczyni podwójnej helisy DNA. Nie zabrakło też informacji o współczesnych, polskich kobietach odnoszących sukcesy w dziedzinach nauk ścisłych. Kolejny wykład wygłosił dr Sławomir Zalewski pt. „ Plastikowy świat – różne oblicza tworzyw sztucznych”. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego napoje z butelek plastikowych najlepiej wypić w przeciągu półgodziny, dlaczego nie wolno spalać plastiku w piecach gospodarstw domowych i ogniskach oraz jak należy utylizować plastik.

       Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali wykładów wygłoszonych przez pracowników naukowych. Były one cennym wsparciem procesu edukacyjnego i wychowawczego prowadzonego w szkole. Głównym celem spotkania było poszerzenie wiedzy chemicznej  uczniów oraz popularyzacja nauk ścisłych.