Wspaniały wynik uczennicy ZSP

5 kwietnia 2018 r. odbył się finał XIII Olimpiady Przedsiębiorczości. Do Warszawy przyjechało 50 najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do XIII edycji Olimpiady zgłosiło się ponad 13 tys. uczniów z 867 szkół. W zawodach regionalnych wzięło udział 1250 najlepszych uczniów spośród których wyłoniono 50 finalistów.

Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Eliminacje centralne  składały się z dwóch etapów.

Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu wiedzy  a także na napisaniu eseju na jeden z trzech tematów.

Do etapu drugiego zostało zakwalifikowanych 25 laureatów. W tym etapie zawodnicy przygotowywali i przedstawiali prezentację na  wylosowany temat. Udzielali również odpowiedzi na pytania Komisji Centralnej, które dotyczyły zagadnień związanych z tematyką prezentacji oraz z innymi obszarami programu Olimpiady Przedsiębiorczości.

Uczennica ZSP biorąc udział II etapie Olimpiady wykazała się bardzo dużą wiedzą i umiejętnościami. Analizowała zjawiska zachodzące w gospodarce i w przedsiębiorstwach. Rozwiązywała w sposób twórczy problemy. Panowała nad stresem. W prezentowanych treściach pokazała zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz  planowania. Poszukiwała informacji i na ich podstawie podejmowała trafne decyzje. W etapie regionalnym kierowała pracą zespołu. Skutecznie negocjowała w zespole.

Kinga zdobywając tytuł laureatki Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego została przyjęta na I rok studiów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub Uczelni Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Kindze gratulujemy osiągniętego wyniku.