UWAGA MATURZYŚCI!!!

Na egzamin maturalny należy zgłosić się punktualnie zgodnie z harmonogramem egzaminu maturalnego z  dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, długopisem lub piórem z czarnym tuszem oraz materiałami i przyborami pomocniczymi dopuszczonymi do użytkowania na egzaminie w komunikacie Dyrektora CKE.

          Jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 zdający zbierają się przed salą egzaminacyjną o godz. 8:00, jeżeli rozpoczyna się o godz. 14:00 zbierają się przed salą o godz. 13:00.

          Na sale nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych nieujętych w komunikacie Dyrektora CKE.

Harmonogram egzaminów maturalnych