Uroczyste otwarcie warsztatów kształcenia praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu 22 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku warsztatów kształcenia zawodowego. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Robert Gmitruczuk – p.o. Wojewody Lubelskiego, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Radosław Plandowski – reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, ks. prał. Roman Wiszniewski – Dziekan Dekanatu Radzyńskiego, Sławomir Sosnowski – były Marszałek Województwa Lubelskiego, Szczepan Niebrzegowski – Starosta Radzyński, Robert Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, Jerzy Rębek – Burmistrz Radzynia Podlaskiego, Grażyna Dzida – dyrektor ZSP, Lucjan Kotwica i Jerzy Kułak – byli Starości Radzyńscy, Zdzisław Janus – wieloletni dyrektor szkoły, Marek Szczepaniuk – wykonawca inwestycji, Joanna Paszkowska – przewodnicząca Rady Rodziców w ZSP oraz Mateusz Antol – uczeń III klasy Technikum Informatycznego. Wśród gości obecni byli Starsi Wizytatorzy  Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Białej Podlaskiej Barbara Bochenek – Breczko oraz Marek Żelisko. Powierzchnia użytkowa warsztatów wynosi: 2606,68 m2. Parter budynku tworzą pracownie do zajęć praktycznych: stolarska, budowlana, mechaniczna, CNC oraz ślusarska. Na pierwszym piętrze znajdują się: nowoczesna pracownia gastronomiczna, obsługi klientów, hotelarska, elektryczna, elektrotechniczna, pracownie mechaniczna, informatyczne oraz cyfrowa pracownia językowa z system wspomagający naukę języków obcych.   Pracownie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt zgodny z najnowszymi trendami na rynku m. in. tokarka numeryczna CNC, frezarka sterowana numerycznie 3 osiowa, zgrzewarka punktowa do blach i prętów, panel do nauki sterowania maszyn – pneumatyczny, trzony kuchenne z piekarnikiem, zestaw wyposażenia do tworzenia sieci komputerowych, strugnice stolarskie, stoły monterskie i montażowe. Budowa warsztatów szkolnych została dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego. Uroczystość otwarcia warsztatów połączona była z kolejną  edycją przedsięwzięcia organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegaturę w Białej Podlaskiej pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10!. Uczestnikami tego wydarzenia byli uczniowie klas ósmych, nauczyciele i dyrektorzy szkół podstawowych powiatu radzyńskiego.