Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II na Olimpiadzie Wynalazczości.

Dnia 3.04.2018r. odbył się w Białej Podlaskiej etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość, organizowanej przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II – Marcin Niebrzegowski, Łukasz Król i Karol Wiszniewski z technikum mechanicznego i budowlanego – drużynowo zajęli drugie miejsce. Indywidualnie również wypadli dobrze, Karol Wiszniewski zajął czwarte a Marcin Niebrzegowski i Łukasz Król zajęli odpowiednio szóste oraz siódme miejsce w konkursie, którego zakres tematyczny znacznie wykracza poza program nauczania technikum.