Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP uczestnikami nagrania „Koła Fortuny”

W trosce o przygotowywanie uczniów do coraz bardziej świadomego i refleksyjnego uczestnictwa w kulturze, której film i inne sztuki audiowizualne są istotną częścią, nauczyciele II LO zorganizowali wyjazd do profesjonalnego studia filmowego. W dniu 14.09.2018r. uczniowie wraz z opiekunami: panią Jolanta Bilską, panią Eweliną Wierzchowską oraz panią Emilią Kowalską uczestniczyli w nagraniach programu „Koło Fortuny” .
Wizyta w studiu ATM w Warszawie była okazją zapoznania się z pracą ekipy filmowej, przećwiczenia w praktyce wiedzy o ruchu i punktach widzenia kamery, montażu, dźwięku grze aktorskiej itd. Uczniowie mogli przyjrzeć się procesowi pracy nad filmem oraz bliżej poznać prowadzących program: Rafała Brzozowskiego i Izabellę Krzan. Mieli również okazję przekonać się, że podczas nagrań zawodnikom i prowadzącym towarzyszą duże emocje.

Warto wspomnieć, że uczniowie II LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w całym cyklu kształcenia korzystają z różnorodnej oferty zajęć, realizowanych we współpracy z uczelniami i instytucjami kultury, obejmujących swym zakresem różne dziedziny wiedzy. Praca z filmem w klasach o profilu humanistycznym odbywa się na zajęciach lekcyjnych, ale również pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ubiegłym roku szkolnym młodzi humaniści zdobywali doświadczenie w Warszawskiej Szkole Filmowej, a efektem warsztatów są dwa filmy krótkometrażowe.