Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP im. Jana Pawła  II  w Radzyniu Podlaskim uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

27 marca 2019 roku uczniowie klas humanistyczno-prawnych II LO zawitali w gościnne progi Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W tym dniu mieli możliwość zwiedzenia imponującego gmachu uczelni oraz zapoznania się ze strukturą najstarszej uczelni Lubelszczyzny. Pobyt rozpoczął się od spotkania z Dziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji prof. dr hab. Andrzejem Herbetem, który przedstawił plan spotkania. Uczniowie mogli poczuć się jak studenci, ponieważ zasiedli w reprezentacyjnej auli KUL. Wizyta była możliwa dzięki uprzejmości pani dr Edyty Krzysztofik, która jest oddelegowana do współpracy ze szkołą i z dużym zaangażowaniem oraz serdecznością przyjęła młodzież na swoim wydziale. Dr Edyta Krzysztofik opowiedziała o pracy i funkcjonowaniu Uczelni. Pani doktor z Wydziału Prawa przedstawiła, jak przebiegają studia prawnicze, w różnych aspektach, tak z punktu widzenia studenta jak i władz Uczelni. Pobyt na Uniwersytecie zakończył się zwiedzaniem IPN. Przyszli adepci prawa mieli okazję uczestniczenia w żywej lekcji historii. Wyjazdy na Uczelnię dają młodym ludziom  bardzo dużo satysfakcji i dostarczają wielu pozytywnych wrażeń.