Uczniowie II LO w ZSP na zajęciach w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim

W październiku 2018 r. uczniowie klasy drugiej II Liceum Ogólnokształcącego o profilu prawno – administracyjnym gościli w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Uczniowie zostali powitani przez Panią Alicję Pawlinę – Sędziego Sądu Rejonowego, która przedstawiła zasady uczestnictwa w rozprawie sądowej, zwracając szczególną uwagę na konieczność zachowania należytej powagi na sali sądowej podczas rozprawy, czego wyrazem jest między innymi wymóg odpowiedniego stroju osób występujących przed Sądem.

Tym razem w czasie wizyty w Sądzie, uczniowie mieli możliwość  uczestniczenia w rozprawie sądowej w sprawie karnej, a tym samym zapoznania się z pracą sędziego, adwokata i prokuratora Poznali też prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym, a także prawa i obowiązki oskarżonych.

Uczniowie mogli naocznie przekonać się, że sala rozpraw ma szczególny charakter. Stół sędziowski usytuowany jest w centralnym miejscu sali, za którym zasiada sędzia przewodniczący rozprawie, jak też znajduje się przy nim miejsce dla protokolanta utrwalającego czynności procesowe dzięki zapisom w protokole rozprawy. Miejsca dla publiczności znajdują się na wprost stołu sędziowskiego, które to podczas wizytowanej rozprawy zajęli uczniowie. Prokurator oskarżający w sprawie zajął miejsce w ławie po prawej stronie od stołu sędziowskiego, zaś oskarżeni i ich obrońcy zajęli miejsca w ławach po lewej stronie. Bezpośrednio przed stołem sędziowskim usytuowana jest barierka oddzielająca przestrzeń, gdzie dochodzi do przesłuchań świadków.

Uczniowie mogli obserwować przebieg sprawy, która dotyczyła naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariuszy publicznych. Dzięki możliwości uczestnictwa w rozprawie w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, młodzież odbyła praktyczną lekcję z zakresu prawa oraz została zapoznana z meandrami wymiaru sprawiedliwości.