Finał konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” odbył się 17 maja 2019 r.

Organizatorem konkursu jest – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim i Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Konkurs jest kontynuacją organizowanego  od trzech lat konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA”, który w związku z reformą systemu oświaty zmienił swą nazwę na „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ”. W tym roku skierowany był do uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i klas trzecich gimnazjum z terenu powiatu radzyńskiego oraz okolicznych powiatów.

Konkurs składał się z  dwóch etapów:

– etapu szkolnego  przeprowadzonego w kwietniu 2019 r.

– finału, który odbył się 17 maja 2019 r.

Pięćdziesięciu pięciu uczestników finału rozwiązywało  test z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy o gospodarce. Byli to uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Borkach, Szkoły Podstawowej w Brzostówcu, Zespołu Szkół w Czemiernikach, Publicznego GIMNAZJUM im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zespole Oświatowym w Kąkolewnicy, Szkoły Podstawowej w Krasewie, Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Suchowoli, GIMNAZJUM nr 1 w Radzyniu Podlaskim, GIMNAZJUM nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Szkoły Podstawowej w Tchórzewie, Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu, Szkoły Podstawowej w Woli Chomejowej i  Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej.

Konkurs poprowadzili Gabriela Karwacka i Jakub Antoniuk uczniowie klas ekonomicznych ZSP.

Zebranych uczniów wraz z opiekunami powitała dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim Pani dr Grażyna Dzida.

Konkurs kształtuje i promuje postawy przedsiębiorcze wśród uczniów oraz zwiększa zainteresowanie wiedzą o gospodarce.

Przedsiębiorczość to umiejętność pokonywania trudności, radzenia sobie w zmieniających się warunkach oraz wykorzystywania pojawiających się szans. Osoba przedsiębiorcza dzięki posiadaniu określonych cech potrafi kreować nowe potrzeby, a także zaspokajać je niezależnie od warunków otoczenia. Ponadto odpowiednio układa swoje relacje z ludźmi, panuje nad własnymi emocjami oraz postępuje zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami etycznymi. Łatwo przystosowuje się do zmieniającego się otoczenia, znajdując w nim swoje miejsce. Pozwala jej to nie tylko z powodzeniem prowadzić przedsiębiorstwo, lecz także mieć satysfakcjonujące życie zawodowe.

Po rozwiązaniu testu uczniowie mieli możliwość zwiedzenia budynku szkoły.

Następnym punktem programu było wystąpienie Weroniki Trościańczyk i Krzysztofa Kalenika uczniów technikum w zawodzie technik ekonomista, którzy przedstawili prezentację „Pracownik młodociany”. Okres wakacji to czas, który młodzież wykorzystuje nie tylko na odpoczynek, ale i na prace dorywcze, stąd prelekcję dotyczącą aspektów zatrudnienia młodocianych. Praca wakacyjna może być nie tylko sposobem pozyskania środków na wypoczynek wakacyjny bądź inne pilne potrzeby, ale może również stanowić dla wielu osób pierwsze, cenne doświadczenie zawodowe.

 Weronika osiąga najlepsze wyniki nauczania w swojej klasie i uzyskała jedną z najwyższych średnią ocen w technikum. Krzysztof w tym roku reprezentował szkołę w olimpiadach przedmiotowych. Wywalczył dla ZSP I miejsce w klasyfikacji szkół w IV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Następnie głos zabrała absolwentka ZSP Kinga Sposób.

Kinga wielokrotnie reprezentowała szkołę w olimpiadach przedmiotowych. Została laureatką Olimpiady Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania. Zajęła dwukrotnie II miejsce indywidualnie w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich oraz I miejsce zespołowo . Reprezentowała dwukrotnie województwo lubelskie w finale Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Zajęła II miejsce w konkursie „Rok przed dyplomem”. Aktualnie bierze udział w ogólnopolskim konkursie Sukces na bank jako jeden z reprezentantów szkoły. Kolejne etapy turnieju emitowane są TVP3.

Uczestnicy finału konkursu zostali poczęstowani rogalikami przygotowanymi przez uczniów klas gastronomicznych i ich nauczycieli oraz wzięli udziału w quizie z nagrodami z wykorzystaniem smartfonów.  Upominki ufundowały instytucje współpracujące z naszą szkołą: Narodowy Bank Polski, Urząd Pracy, Katolickiego Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Quiz przeprowadzili uczniowie klasy trzeciej technikum Damian Wylotek i Rafał Płowaś.

Konkurs zakończyła dyrektor ZSP Grażyna Dzida ogłoszeniem wyników  i wręczeniem nagród.

I miejsce zajął Kacper Gabryszuk z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu.

II miejsce zajął Igor Terlikowski z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim

III miejsce zajęła Angelika Grodzicka z Publicznego Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Gabriela Król ze Szkoły Podstawowej w Tchórzewie Kolonii
  • Katarzyna Łazaruk z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
  • Julia Olejek z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
  • Wiktoria Klementewicz z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
  • Adrian Bernat z Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
  • Miłosz Wrotniak z Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim
  • Konrad Osak z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim
  • Lidia Teleszko z Zespołu Szkół im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

Nagrody rzeczowe zostały zakupione z środków Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Najlepsi finaliści otrzymali także książkę prof. Leszka Balcerowicza z dedykacją autora dla laureata konkursu.

 „PRZEDSIĘBIORCZY UCZEŃ” wpisał się w kalendarz uroczystości szkolnych ZSP.

Dziękujemy wszystkim za udział w IV edycji konkursu i już dziś zapraszamy na kolejną edycję tego konkursu.