Uczennice Technikum Budowlanego ZSP z tytułami: laureatki i finalistki w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym.

22 kwietnia 2022 r., odbył się finał  Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym. W konkursie wzięło udział 553 uczniów z 34 szkół  z 11 województw. Do etapu ogólnopolskiego awansowało 22 uczniów.

Województwo lubelskie reprezentowały Anna Sobieszek i Amelia Chmielewska z Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim .

Zadaniem uczestników olimpiady było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe – 50 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 35 z ustawy – Prawo budowlane, 10 z zagadnień dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 5 z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Reprezentantki ZSP poradziły sobie z zadaniami bardzo dobrze. Anna Sobieszek  zajęła szóste miejsce,  uzyskując tym samym tytuł laureata olimpiady oraz nagrodę rzeczową, natomiast Amelia Chmielewska znalazła się na 10 miejscu  i uzyskała tytuł finalistki.  Zgodnie z  uchwałą Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie zasad rekrutacji obie uczennice są zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na kierunek budownictwo. Wręczenie nagród odbyło się 27 maja 2022 r., którego dokonali Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski, Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli oraz Grzegorz Janiec – Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Obecni byli również: Mariusz Sołtys – Wicestarosta Stalowowolski, Krzysztof Żminda – Sekretarz Powiatu oraz Małgorzata Kulik i Joanna Olko – Tabor z Komisji nadzorującej przebieg olimpiady. 

Uczennice przygotowywały się do olimpiady pod kierunkiem nauczycielek mgr inż. Eweliny Muszyńskiej  oraz mgr inż. Eweliny Kozyra- Sikorskiej. Serdecznie gratulujemy uczennicom i nauczycielom. Zapoznanie się już na tym etapie edukacji z przepisami prawa budowlanego, na pewno ułatwi w przyszłości uczennicom uzyskanie uprawnień budowlanych i pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.