Dzień Otwarty w ZSP 2018

Quo vadis, Gimnazjalisto?

            18 maja 2018 roku radzyński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II otworzył swe podwoje przed gimnazjalistami podejmującymi decyzję dotyczącą dalszej drogi kształcenia. Przybyła licznie młodzież mogła wraz z opiekunami zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną placówki. Mottem tegorocznego przedsięwzięcia było hasło: „ZSP Twoją drogą do kariery”. Już przy wejściu stało Koło Fortuny dla niezdecydowanych, prezentujące wszystkie dostępne kierunki kształcenia dla trzech typów szkół, a więc II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia. Wśród klas licealnych znalazły się na nim: sportowo-turystyczna, humanistyczna, biologiczno-medyczna, prawno-administracyjna, matematyczno-politechniczna, spośród technikum: technik logistyk, technik budownictwa, technik mechanik, technik usług fryzjerskich, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, wreszcie klasy branżowe: kucharz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, ślusarz, stolarz. Czytaj więcej