SymPaTycy na Lubelszczyźnie

Image16 marca 2015 roku w Kuratorium Oświaty w Lublinie została utworzona wojewódzka grupa SymPaTyków, czyli osób chętnych  i gotowych do wspierania młodzieży w działaniach PaT.  Grupę Lubelskich SymPaTyków utworzyło ponad trzydzieści osób: nauczycieli, psychologów, dyrektorów szkół i burs oraz przedstawicieli samorządów.  Honorową Przewodniczącą została Anna Szczepińska, Wicekurator Oświaty. Zaszczytne miejsce w grupie SymPatyków zajęła również Paulina Prokopiuk – lider młodzieży na Lubelszczyźnie. Do grupy SymPatyków dołączyli również przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim: Pan Piotr Mackiewicz oraz Pani Magdalena Iwańczuk.

PaT

Deklarację, powołującą Lubelską Grupę SymPaTyków, podpisali:
Wojciech Wilk – Wojewoda Lubelski
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty
insp. Jarosław Adamski – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
Mirosław Starzyński – Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie.
Spotkanie prowadził insp. Grzegorz Jach, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego, pedagog i reżyser teatralny – twórca, inicjator i autor idei „Profilaktyka a Ty", która skupia się na promowaniu wśród młodzieży mody na życie bez uzależnień od alkoholu i narkotyków, profilaktykę rówieśniczą oraz pomoc młodzieży z problemami.

PaT 

Więcej kliknij tutaj