Sylwia – absolwentka Technikum Ekonomicznego

ImageSylwia – absolwentka Technikum w zawodzie technik ekonomista. W 2013 roku zdała maturę i egzamin zawodowy uzyskując tytuł technika  ekonomisty. Na egzaminie uzyskała wynik 97%, przy średnim wyniku klasy 95%. Obecnie jest studentką UMCS w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość i pracuje w Urzędzie Skarbowym. Sylwia cieszy się że na studiach ma dużo łatwiej niż koledzy po szkołach ogólnokształcących ponieważ,  dużą część materiału opanowała w technikum. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom nie miała problemu ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie, a w pracy wykorzystuje umiejętności nabyte w szkole. Również jej koleżanki z klasy, które studiują na kierunkach ekonomicznych są zadowolone z wyboru szkoły średniej. Z perspektywy czasu, jako była uczennica, a obecnie studentka i pracownik, Sylwia zachęca do podjęcia nauki w technikum ekonomicznym ZSP. Podkreśla, że można nauczyć się tutaj wielu konkretnych, praktycznych rzeczy np. obsługa programów komputerowych wykorzystywanych w codziennej pracy firm, sporządzania dokumentów, rozliczeń. Dzięki ukończeniu technikum ekonomicznego Sylwia dzisiaj może na co dzień do pracy zakładać eleganckie ubranie i szpilki. To naprawdę dobra szkoła. Więcej kliknij tutaj